Sakramentu chrztu udzielamy w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Sumie (g.12.30).

Jakie dokumenty dostarczyć i jakie warunki należy spełnić?

Zgłoszenia w kancelarii zamiaru chrztu dokonujemy ok. 2 tygodnie przed planowanym chrztem z dokumentami: świadectwo zawarcia małżeństwa w parafii,zgoda ks. proboszcza z parafii zamieszkania chrzestnych

dane chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania).

metryka urodzenia dziecka

 

Konferencja dla rodziców i chrzestnych w sobotę przed 2 i 4 niedzielą miesiąca o g. 17.00 w Organistówce.

Przed liturgią (ok. 15 minut) do kancelarii przychodzą rodzice i rodzice chrzestni

Ustawiamy się w drzwiach kościoła parami rodzice z dzieckiem na ręku za nimi rodzice chrzestni

Fotograf, kamerzysta wykonuje zdjęcia podczas istotnych celebracji chrztu w drzwiach kościoła i przy obrzędach przy chrzcielnicy.

W innych momentach liturgii mszy św. proszę nie wykonywać tej pracy ze względu na modlitwę wiernych w kościele.

Chrzestni powinni być wierzący i praktykujący, troszczący się o życie duchowe, czego wyrazem jest między innymi przyjęcie sakramentu bierzmowania.Nie akceptujemy wyboru chrzestnych żyjących w konkubinacie, wolnym związku.

Scroll to Top